Cloud Computing

42-TRADE wprowadził do swojej oferty możliwości prowadzenia prac badawczo-rozwojowych w oparciu o zasoby wewnętrznych laboratoriów.

Nowe usługi badawczo-rozwojowe, wprowadzone do oferty spółki, z uwagi na swój innowacyjny charakter, przyczyniają się  się do znacznie do podniesienia innowacyjności i konkurencyjności firm/instytucji, które skorzystają z oferty przygotowanej przez 42TRADE.

Usługi uruchomione w ramach działalności Laboratoriów Teleinformatycznych umożliwiają zdobycie specjalistycznej wiedzy na temat środowiska CC i wdrożenie wyników badań, co usprawnia działalność firm, wpływa na zmniejszenie generowania kosztów działalności czy zmniejsza negatywne oddziaływanie na środowisko poprzez np. ograniczenie zużycia energii. Dodatkowo automatyzacja niektórych procesów dzięki wdrożeniu systemu CC pomaga firmom skoncentrować się na elementach kluczowych jak produkcja, sprzedaż, obsługa itp. Realizacja Laboratoriów przyczyniła się do pogłębienia współpracy między jednostkami badawczo-rozwojowymi i naukowymi ze sferą biznesu, m.in. dzięki możliwości realizowania wspólnych badań niosących korzyść dla każdego z uczestników.

Połączenie dotychczasowej oferty 42-TRADE z nowymi usługami badawczo-rozwojowymi pozwala na zaoferowanie klientom kompleksowej usługi maksymalnie dostosowanej do zapotrzebowania i możliwości danej firmy. Dodatkowo rozszerzenie oferty pozwala pozyskać nowych klientów oraz wejść z ofertą na nowe rynki.

Korzystanie z nowoczesnych rozwiązań jakie oferuje środowisko CC, powoli staje się standardem, tym bardziej, że zauważalny jest wzrastający poziom produkcji danych oraz problem z ich magazynowaniem. Co więcej, zauważalne jest także spore zainteresowanie możliwością przetwarzania zgromadzonych danych, w celu wykorzystania wyników analiz do dalszego funkcjonowania firmy. Kosztowna infrastruktura techniczna powoduje, że firmy poszukują alternatywnych rozwiązań związanych ze środowiskiem CC – koncentrując się na outsourcing procesów, to oznacza, że Laboratoria Teleinformatyczne 42-TRADE wpisują się w aktualne zapotrzebowanie rynku, jak i potrzeby generowane przez firmy, instytucje i ośrodki.

Wprowadzenie nowych usług w ramach funkcjonowania Laboratoriów Teleinformatycznych poprawiło poziom konkurencyjności na rynku firmom, które skorzystały z naszych usług, poprzez podniesie innowacyjności.

Dzięki wdrażaniu najnowszych rozwiązań CC, zmniejszają się koszty eksploatacji, poprawia wydajność przedsiębiorstwa czy zmniejsza się uciążliwość środowiskowa.

Wiedza uzyskana w wyniku prowadzonych badań i analiz pozwala na wprowadzenie udoskonaleń organizacyjnych, automatyzacje procesów, to z kolei wpływa na zwiększenie zysków.

Klienci, którzy korzystają z naszych rozwiązań:

  • Wielkopolski Instytut Jakości Sp. z o.o.
  • DCF Sp. z o.o.
  • Safebackup Sp. z o.o.
  • AKSON Sp. z o.o.
  • INTERIOR Sp. z o.o.