O firmie

Spółka 42-TRADE rozpoczęła działalność w roku 2011 (wpis KRS z 27.09.2011). Firma od początku działalności koncentruje się na świadczeniu usług informatycznych, specjalizując się przede wszystkim w dostarczaniu rozwiązań opartych o nowoczesne obiekty Data Center.

Przedsiębiorstwo oferuje również wysokodostępne środowiska informatyczne, co jest możliwe dzięki bogatemu doświadczeniu zawodowemu zarządu oraz poszczególnych pracowników.

42-TRADE kładzie szczególny nacisk na łączenie działalności komercyjnej (sprzedaż usług/produktów) z aktywnością badawczo-rozwojową, co stanowi konsekwencję przyjętej strategii wdrażania najnowszych rozwiązań infrastruktury informatycznej oraz udoskonalania obecnie stosowanych technologii, w taki sposób, aby maksymalnie optymalizować procesy biznesowe (co wiąże się z korzyścią ekonomiczną i środowiskową), zaspokajać potrzeby klientów w różnych obszarach współpracy (dopasowanie usługi do specyfiki firmy).

Firma w swojej działalności stara się wdrażać model postępowania etycznego działając na rzecz środowiska (np. badania nad wpływem zachowań Cloud Computingu na efektywność energetyczną systemów), zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności.

Zapraszamy do współpracy.