Usługi

42-TRADE prezentuje nowoczesne podejście do oferowania infrastruktury teleinformatycznej. Zakres oferty jest oparty o outsourcing procesów informatycznych i zawiera:

  • Kolokację infrastruktury
  • Hosting serwerów
  • Prekonfigurowane środowiska implementacyjne dla systemów ERP
  • Prekonfigurowane środowiska implementacyjnego dla konfiguracji współdzielących zasoby IT pomiędzy systemy ERP i hurtownie danych,
  • Usługa archiwizacji cyfrowej w modelu Archiving as a Service (AaaS),
  • Hadoop – platforma pamięci masowej umożliwiającą obsługę dużych zbiorów danych
  • Usługa kopii zapasowej – automatyzacja procesu wykonywania kopii zapasowych
  • Usługa szyfrowania i kryptograficznej kontroli integralności danych składowanych w systemach archiwizacyjnych

Zapraszamy do kontaktu firmy zainteresowane naszymi usługami. Napisz na adres email: office@42-trade.com lub zadzwoń +48 61 646 75 29  – przygotujemy dedykowaną ofertę.